En later op de fiets of te voet!

Doe nu een digitaal rondje Kampereiland

Fiets of wandel een historisch rondje Kampereiland! Sinds 1363…. Welgeteld 657 jaar nadat bisschop Jan Van Arkel de Kampereilanden aan de stad Kampen schonk, kun je het roerige verleden van het Kampereiland ontdekken in een online rondleiding. ‘Sinds 1363…..’ is de titel van deze digitale presentatie van de Cultuurhistorische Tentoonstelling Kampereiland. Vandaag op 6 april, tijdens het online koffiemomentje van Kampen Partners, is Sinds1363…. door de Stadserven als gift aangeboden aan het Kampereiland.  Stadservendirecteur Jan Luijendijk overhandigde de tentoonstelling in de vorm  van een website en ebook aan Miny Pelleboer van de Vereniging Streekbelangen Kampereiland (VSK). Bij gelegenheid van 650 jaar Kampereiland is deze tentoonstelling in 2013 gerealiseerd in opdracht van de VSK. De Stadserven, eigenaar en verpachter van het Kampereiland, heeft deze tentoonstelling nu geactualiseerd en laten digitaliseren.    Virtuele kaart Als het straks weer kan, spring dan op de fiets of trek je wandelschoenen aan voor een historisch rondje Kampereiland! Als je klikt op een icoontje dichtbij de plek waar jij je bevindt, krijg je meteen een rijkdom aan informatie op je scherm over bijzondere, historische aspecten en bezienswaardigheden om je heen. Een virtuele kaart voert je door een rijke geschiedenis van Koninklijke nijverheid, historische erven, verloren IJsselgangen en woest overstromingsgeweld.    Ebook Je kunt de tentoonstelling overigens ook vanuit je luie stoel bekijken. Download Sinds1363 als ebook, blader door de talrijke thema’s heen en laat je meeslepen naar oude tijden.  Oude landkaarten, foto’s van overstromingen, verhalen over de nijverheid en een uitleg over de vier historische boerderijtypes in het gebied, het plaatst het eiland van nu in het perspectief van een veelbewogen verleden. Meer weten?  Pak je telefoon, tablet of pc en open de website www.sinds1363.nl. De rondleiding en het ebook zijn ook via www.hetkampereiland.nl ontsloten. ...
Lees verder!

Start je bezoek aan Kampen bij één van de toeristische informatie punten

Tourist Info Kampen

De historische Hanzestad Kampen leent zich prima voor een ontdekkingstocht te voet, al dan niet onder leiding van een professionele gids. Buiten het historische hart zijn er in de omgeving volop mogelijkheden voor fiets- of wandeltochten door het IJsselgebied, langs het prachtige rivierlandschap met uiterwaarden. Ook de zeven Kamper kernen en het Kampereiland met vele terpboerderijen, maken een bezoek aan Kampen en de regio IJsseldelta absoluut de moeite waard. Een bezoek aan Hanzestad Kampen begint bij een bezoek aan de Tourist Info! De gastheren en gastvrouwen van Stichting Kampen Tourist Info helpen je graag op weg. Je boekt hier jouw stadswandeling door Kampen. Je krijgt hier antwoorden op vragen over bezienswaardigheden en activiteiten in Kampen én haar prachtige omgeving. We helpen je graag op weg. De StadskazerneDe Tourist Info in De Stadskazerne is de hoofdlocatie van de Tourist Info in Kampen. Naast de Tourist Info zijn in De Stadskazerne de Bibliotheek Kampen, het Stadsarchief Kampen, RTV IJsselmond, de Stadsarcheoloog en Historische vereniging Jan van Arkel gevestigd. Ook biedt De Stadskazerne onderdak aan een depot van het Stedelijk Museum Kampen. Kortom: de Tourist Info in de Stadskazerne is de ideale plek om Kampen te ontdekken. Ook is dit de plek waar je een interessante stadswandeling kunt boeken.Tourist Info De StadskazerneOudestraat 216, Kampentouristinfokampen@gmail.comwww.destadskazerne.nlBel voor algemene info: 038-2022366Voor aanvragen en informatie stadswandelingen: 06 48196559 of touristinfokampen@gmail.com. De openingstijden van de Tourist Info in De Stadskazerne:  Vanaf 1 juli tot eind oktober: Maandag tot en met zaterdag van 10.00 - 16.00 uur. Van november tot april:  Maandag tot en met zaterdag van 10.30 - 15.30 uur.   Boek een interessante stadswandeling van ongeveer 1,5 uur. 
Iedere vrijdag om 14.00 uurIedere zaterdag om 14.00 uur Iedere zondag om 14.00 uur  De rondwandeling duurt ongeveer 1,5 uur. De start is bij De Stadskazerne, Van Heutszplein 216, KampenOp vrijdag en zaterdag: kosten € 5,00 p.p. en op zondag € 7,50 p.p.Geef je op via: TouristinfoKampen@gmail.com Tourist Info Read Shop BosTourist Info Read Shop Bos is gevestigd aan de Oudestraat 41-43.Read Shop Bos is een boekwinkel dat naast boeken ook een uitgebreid assortiment van kaarten, kantoorartikelen en accessoires heeft. Naast winkel, is Read Shop Bos ook een Tourist Infopunt waar je terecht kunt voor toeristische informatie en voor stadswandelingen.Read Shop BosOudestraat 41-43, Kampenkampen@readshop.nl038-3322522Openingstijden: Maandag: 9:00 - 18:00uDinsdag:  9:00 - 18:00uWoensdag:  9:00 - 18:00uDonderdag: 9:00 - 18:00uVrijdag: 9:00 - 18:00uZaterdag: 9:00 - 17:00uZondag: Gesloten Tot ziens in Kampen!...
Lees verder!
Op woensdagavond 23 september organiseert opdrachtnemer Isala Delta een informatiebijeenkomst over het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta. De bijeenkomst vindt plaats in het projectkantoor aan het Engelenplantsoen 5 in Kampen. Tijdens deze bijeenkomst wordt een toelichting gegeven over de stand van zaken van de uitvoering. Verder wordt specifiek een presentatie gegeven over de start bouw van de nieuwe aanvaarbescherming (schanscaissons) voor de Stadsbrug. Ook kunnen de ontwerpen worden bekeken van de te bouwen kunstwerken, zoals de inlaat van het Reevediep, de brug Nieuwendijk, de recreatieschutsluis en de nieuwe keersluis in het Drontermeer.

Terwijl op de IJssel volop wordt gebaggerd en de eerste contouren van de noordelijke dijk van het Reevediep duidelijk zichtbaar worden, is in het projectkantoor door medewerkers van Isala Delta de afgelopen maanden gewerkt aan de ontwerpen van een aantal "kunstwerken" (bouwwerken), die een prominente plek krijgen in het landschap: de brug Nieuwendijk, het inlaatwerk van het Reevediep, de recreatieschutsluis, de keersluis in het Drontermeer en de nieuwe aanvaarbescherming voor de stadsbrug. De bouw van een deel van deze kunstwerken gaat nog dit jaar van start.

Inlaat
De inlaat wordt gebouwd om in de toekomst bij extreme omstandigheden gecontroleerd water vanuit de IJssel te kunnen afvoeren via het Reevediep. De inlaat is een brug naast de huidige Kamperstraatweg, met daaronder een systeem met schuiven. Op dit moment wordt gewerkt aan de zogenoemde landhoofden. Er wordt een fundering gemaakt, waartussen het inlaatwerk kan worden gebouwd, vanaf voorjaar 2016. De inlaat wordt eerst "droog" gebouwd, pas na afronding van het Reevediep wordt de IJsseldijk doorgestoken. Als de brug met inlaat klaar is, wordt de Kamperstraatweg verlegd.


Schanscaissons
Bij de Stadsbrug van Kampen wordt een nieuwe aanvaarbescherming (schanscaissons) gebouwd. Deze moet ervoor zorgen dat schepen, die uit koers raken, afgeremd worden en niet tegen de Stadsbrug varen. Voor de schanscaissons geldt dat onder water een stevige constructie wordt gebouwd. De werkzaamheden hiervoor beginnen vanaf half oktober. Het heien van de buispalen start op 2 november en duurt tot 28 november. Hoewel er een werkmethode is gekozen, waarmee overlast van geluid en trillingen zoveel mogelijk wordt voorkomen, is er ongetwijfeld enige hinder voor de omgeving van de Stadsbrug. Na 28 november ligt het werk een periode stil. In deze periode worden op een terrein in de Zuiderzeehaven de schanscaissons gebouwd. In het voorjaar van 2016 wordt de bodembescherming aangebracht. En in de periode juni-augustus 2016 worden de schanscaissons op de buispalen in de IJssel geplaatst.

Brug Nieuwendijk
De brug Nieuwendijk vervangt op termijn de huidige Nieuwendijk. Het wordt een 360 meter lange wegverbinding over het Reevediep. Voordat met de bouw van de brug wordt begonnen, wordt eerst een tijdelijke Nieuwendijk (met fietspad) ten westen van de huidige Nieuwendijk aangelegd. Op deze manier blijft de verbinding tussen de Slaper en de Noordwendige dijk/ Naaldeweg ook tijdens de werkzaamheden beschikbaar. De voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van deze tijdelijke omlegging zijn gestart op 14 september 2015. Als de tijdelijke weg er ligt, beginnen de werkzaamheden voor de brug Nieuwendijk.

Keersluis en Reevedam Drontermeer
De keersluis in het Drontermeer (en de Reevedam) is noodzakelijk om in de toekomst het water uit het Reevediep goed te kunnen afvoeren via het noordelijk deel van het Drontermeer en het Vossemeer, naar het IJsselmeer. Met het dichtzetten van de sluisdeuren wordt verder voorkomen dat bij hoogwater troebel IJsselwater in het relatief schone zuidelijk deel van het Drontermeer stroomt. Om dit werk te kunnen uitvoeren worden vanaf volgende week voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. Zo moet er een omlegging van het huidige fietspad langs de N307 worden gerealiseerd. Ook wordt ter hoogte van de toekomstige plek van de keersluis en Reevedam een werkterrein/bouwweg aangelegd.

Recreatieschutsluis
Via de recreatieschutsluis kan de pleziervaart in de toekomst van de IJssel naar het Reevediep varen en andersom. De sluis komt als in- en uitgang tussen de Onderdijkse Waard en de noordelijke dijk van het Reevediep te liggen. Op dit moment is de planning van de werkzaamheden nog niet bekend.

Aanmelden informatiebijeenkomst
De informatiebijeenkomst op woensdag 23 september begint om 19.30 uur met een centrale algemene presentatie. Daarna is het mogelijk om aanvullende vragen te stellen bij verschillende "stands", met projectmedewerkers van Isala Delta, Rijkswaterstaat en provincie Overijssel. Wie belangstelling heeft en erbij wil zijn, wordt verzocht zich vooraf aan te melden via www.ruimtevoorderivierijsseldelta.nl

Ruimte voor de Rivier IJsseldelta
Het project Ruimte voor de Rivier IJsseldelta, met als opdrachtgevers Rijkswaterstaat en de provincie Overijssel, bestaat uit twee maatregelen om de waterveiligheid in de regio Kampen-Zwolle voor de middellange termijn te borgen: zomerbedverlaging Beneden-IJssel, waarbij de rivier over een lengte van 7,5 kilometer tussen de Molenbrug en de Eilandbrug wordt verdiept, en de aanleg van de hoogwatergeul het Reevediep, een nieuwe zijtak van de IJssel, richting het Drontermeer. Naast het verbeteren van de waterveiligheid wordt ook een bijdrage geleverd aan de ruimtelijke kwaliteit. In vijf uiterwaarden worden de natuurwaarden versterkt. De gebiedsontwikkeling IJsseldelta-Zuid, waarvan het Reevediep onderdeel is, combineert het realiseren van de waterveiligheid met de aanleg van zo'n 350 hectare nieuwe deltanatuur, nieuwe wandel-, struin- en fietspaden, een vaargeul voor de recreatievaart en ruimte voor een nieuwe woonwijk voor Kampen op een klimaatdijk.

Privacy statement

Proclaimer

Alle rechten voorbehouden. © 2019 Kampen Marketing. Kampen Partners is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website, en doet er alles aan deze actueel en juist te houden. Voor zover bekend wordt geen auteursrecht geschonden met de inhoud van de site. Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.

Een concept van: Pankra, Leuk GeregeldMacHelp, BrugMedia, Sterinsocial & Julius Media