En later op de fiets of te voet!

Doe nu een digitaal rondje Kampereiland

Fiets of wandel een historisch rondje Kampereiland! Sinds 1363…. Welgeteld 657 jaar nadat bisschop Jan Van Arkel de Kampereilanden aan de stad Kampen schonk, kun je het roerige verleden van het Kampereiland ontdekken in een online rondleiding. ‘Sinds 1363…..’ is de titel van deze digitale presentatie van de Cultuurhistorische Tentoonstelling Kampereiland. Vandaag op 6 april, tijdens het online koffiemomentje van Kampen Partners, is Sinds1363…. door de Stadserven als gift aangeboden aan het Kampereiland.  Stadservendirecteur Jan Luijendijk overhandigde de tentoonstelling in de vorm  van een website en ebook aan Miny Pelleboer van de Vereniging Streekbelangen Kampereiland (VSK). Bij gelegenheid van 650 jaar Kampereiland is deze tentoonstelling in 2013 gerealiseerd in opdracht van de VSK. De Stadserven, eigenaar en verpachter van het Kampereiland, heeft deze tentoonstelling nu geactualiseerd en laten digitaliseren.    Virtuele kaart Als het straks weer kan, spring dan op de fiets of trek je wandelschoenen aan voor een historisch rondje Kampereiland! Als je klikt op een icoontje dichtbij de plek waar jij je bevindt, krijg je meteen een rijkdom aan informatie op je scherm over bijzondere, historische aspecten en bezienswaardigheden om je heen. Een virtuele kaart voert je door een rijke geschiedenis van Koninklijke nijverheid, historische erven, verloren IJsselgangen en woest overstromingsgeweld.    Ebook Je kunt de tentoonstelling overigens ook vanuit je luie stoel bekijken. Download Sinds1363 als ebook, blader door de talrijke thema’s heen en laat je meeslepen naar oude tijden.  Oude landkaarten, foto’s van overstromingen, verhalen over de nijverheid en een uitleg over de vier historische boerderijtypes in het gebied, het plaatst het eiland van nu in het perspectief van een veelbewogen verleden. Meer weten?  Pak je telefoon, tablet of pc en open de website www.sinds1363.nl. De rondleiding en het ebook zijn ook via www.hetkampereiland.nl ontsloten. ...
Lees verder!

Start je bezoek aan Kampen bij één van de toeristische informatie punten

Tourist Info Kampen

De historische Hanzestad Kampen leent zich prima voor een ontdekkingstocht te voet, al dan niet onder leiding van een professionele gids. Buiten het historische hart zijn er in de omgeving volop mogelijkheden voor fiets- of wandeltochten door het IJsselgebied, langs het prachtige rivierlandschap met uiterwaarden. Ook de zeven Kamper kernen en het Kampereiland met vele terpboerderijen, maken een bezoek aan Kampen en de regio IJsseldelta absoluut de moeite waard. Een bezoek aan Hanzestad Kampen begint bij een bezoek aan de Tourist Info! De gastheren en gastvrouwen van Stichting Kampen Tourist Info helpen je graag op weg. Je boekt hier jouw stadswandeling door Kampen. Je krijgt hier antwoorden op vragen over bezienswaardigheden en activiteiten in Kampen én haar prachtige omgeving. We helpen je graag op weg. De StadskazerneDe Tourist Info in De Stadskazerne is de hoofdlocatie van de Tourist Info in Kampen. Naast de Tourist Info zijn in De Stadskazerne de Bibliotheek Kampen, het Stadsarchief Kampen, RTV IJsselmond, de Stadsarcheoloog en Historische vereniging Jan van Arkel gevestigd. Ook biedt De Stadskazerne onderdak aan een depot van het Stedelijk Museum Kampen. Kortom: de Tourist Info in de Stadskazerne is de ideale plek om Kampen te ontdekken. Ook is dit de plek waar je een interessante stadswandeling kunt boeken.Tourist Info De StadskazerneOudestraat 216, Kampentouristinfokampen@gmail.comwww.destadskazerne.nlBel voor algemene info: 038-2022366Voor aanvragen en informatie stadswandelingen: 06 48196559 of touristinfokampen@gmail.com. De openingstijden van de Tourist Info in De Stadskazerne:  Vanaf 1 juli tot eind oktober: Maandag tot en met zaterdag van 10.00 - 16.00 uur. Van november tot april:  Maandag tot en met zaterdag van 10.30 - 15.30 uur.   Boek een interessante stadswandeling van ongeveer 1,5 uur. 
Iedere vrijdag om 14.00 uurIedere zaterdag om 14.00 uur Iedere zondag om 14.00 uur  De rondwandeling duurt ongeveer 1,5 uur. De start is bij De Stadskazerne, Van Heutszplein 216, KampenOp vrijdag en zaterdag: kosten € 5,00 p.p. en op zondag € 7,50 p.p.Geef je op via: TouristinfoKampen@gmail.com Tourist Info Read Shop BosTourist Info Read Shop Bos is gevestigd aan de Oudestraat 41-43.Read Shop Bos is een boekwinkel dat naast boeken ook een uitgebreid assortiment van kaarten, kantoorartikelen en accessoires heeft. Naast winkel, is Read Shop Bos ook een Tourist Infopunt waar je terecht kunt voor toeristische informatie en voor stadswandelingen.Read Shop BosOudestraat 41-43, Kampenkampen@readshop.nl038-3322522Openingstijden: Maandag: 9:00 - 18:00uDinsdag:  9:00 - 18:00uWoensdag:  9:00 - 18:00uDonderdag: 9:00 - 18:00uVrijdag: 9:00 - 18:00uZaterdag: 9:00 - 17:00uZondag: Gesloten Tot ziens in Kampen!...
Lees verder!
De IJsselkogge is inmiddels alweer twee maanden geleden naar Lelystad verhuisd voor verder onderzoek en mogelijke conservering. De unieke vondst staat niet op zichzelf maar vormt samen met tientallen in binnen- en buitenland gevonden kogges een Europees verhaal. Bekende andere kogges zijn de Bremer kogge in Duitsland en de Doelse kogge in België. In samenwerking met Kampen.nl toog KampenOnline.nl naar Antwerpen om het verhaal van de Doelse kogge te horen evenals welke lessen er over en weer te trekken zijn.

Agentschap Onroerend Erfgoed
De live uitzending op internet van de lichting van de IJsselkogge in februari was een eerste samenwerking tussen Kampen.nl en KampenOnline.nl. Tussen pers en genodigden, die op de IJssel vanaf rondvaartboot De Veerman van Kampen met hun neus op de hijsoperatie stonden, waren ook drie ambtenaren van de Vlaamse Overheid. KampenOnline.nl legde contact met hen en nam het initiatief voor een tegenbezoek aan hun kogge. Conservator Lore Poelmans vertelde bij de Noorderdokken in de Haven van Antwerpen gedetailleerd het verhaal van ”De Kogge”, zoals onze zuiderburen hun vondst aanduiden. Poelmans is werkzaam voor het Vlaamse agentschap Onroerend Erfgoed en houdt zich bezig met De Kogge, samen met een team dat te vergelijken is met het kernteam van onze Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed dat de IJsselkogge onder haar hoede heeft. In de Haven van Antwerpen staan, in de Suezloods op het Eiland, klimaathutten met daarin 21 containers met Koggehout. Buiten de klimaatgecontroleerde behuizing hangen informatievanen (foto 1) en staan de containers die leeg raakten na een efficiëntieslag van de opslag. De loods is niet voor publiek geopend en alleen op afspraak te bezoeken. In de klimaathutten laat Poelmans de inhoud van een container zien (foto 2), zoals ook in Lelystad nog vier containers met losse houten delen staan, naast de goeddeels intacte IJsselkogge. De Noorderdokken in het havengebied gaan helemaal op de schop. Juist enkele weken voor het tegenbezoek besloot de Vlaamse regering tot het oprichten van een Maritiem Museum (daarover volgende week in deel 2). Na reconstructie en conservering zal daarin onder andere De Kogge geëxposeerd worden. Zoals de Bremer kogge al jaren het pronkstuk is van het Duitse scheepsvaartmuseum. Kampen is zover nog niet.

Twee kogges in het Deurganckdok
Nog geen tien kilometer van de Nederlandse (Zeeuwse) grens werd op 19 september 2000 een middeleeuws scheepswrak gevonden onder zeven meter zand. In een doorgang naar de Schelde, die altijd veel getijdewerking heeft gekend, werd op dat moment het Deurganckdok aangelegd, bij het plaatsje Doel in de buurt van Antwerpen. Poelmans laat foto’s zien die aangeven dat de kraanmachinist de vondst in eerste instantie niet doorhad of het negeerde. De opwinding, en vervolgens belangstelling, was groot toen het een unieke vondst bleek van een laatmiddeleeuws vrachtschip. Ofschoon van lading, mast en kasteel geen spoor te bekennen was, bleek het een kogge te zijn, om onbekende redenen gezonken en in uitzonderlijk goede staat! Dan houdt de vergelijking met de IJsselkogge echter op. Niet zozeer omdat de IJsselkogge (over)compleet was maar omdat de Doelse Kogge 1 (”De Kogge”) onder grote tijdsdruk moest worden gelicht. Twee jaar later werd de Doelse Kogge 2 ontdekt maar die bestond uit weinig meer dan resten van een scheepsbodem. Beide vondsten werden opgegraven en in containers opgeslagen. Archeologische Dienst Waasland (ADW) droeg zorg voor de containers tot ze dat acht jaar later kon overdragen. Watererfgoed Vlaanderen pleitte in die tijd krachtig voor budget en besluit. Eind 2009 liet de Vlaamse minister weten de kogges te beschouwen als de belangrijkste maritieme vondst in Vlaanderen. Er werd geld vrijgemaakt en het Onroerend Erfgoed startte een zeer uitgebreid onderzoek dat in 2014 werd afgerond en gepubliceerd.


Tijdsdruk versus tijdsverloop
De Kogge moest in acht weken worden geborgen en mede om dit korte tijdsbestek werd besloten om het koggewrak in stukken te zagen. Poelmans laat de scheepsopbouw zien aan de hand van een maquette van een Vikingschip (foto 3), de voorloper van de kogge. Ze licht toe: ”De planken van De Kogge, die zeer lang en zwaar zijn, hingen niet meer aan elkaar, zoals bij de IJsselkogge, doordat het ijzer (nagels en dergelijke) door corrosie was vergaan. Omhoog takelen zou dus niet gelukt zijn. In overleg met de betrokken partners is er besloten om het schip te verzagen zodat het logistiek aspect realistisch was en de deadline gehaald kon worden.” Bovendien had het agentschap nog geen enkele ervaring met maritiem werfgoed. Om die reden werd de Nederlandse kogge-expert Karel Vlierman erbij gehaald en toog Poelmans met haar team naar Denemarken. Daar werd samen met Deense collega’s een conserveringsplan opgesteld. Een bijzonder aspect was de positie van De Kogge, die op zijn kop lag. Benno van Tilburg, projectleider van het IJsselkoggeteam bij Batavialand in Lelystad, heeft Lore Poelmans gesuggereerd om De Kogge ook in de aangetroffen positie te exposeren, als een ”walvis op het droge”. Voor Van Tilburg en consorten zijn de ervaringen met De Kogge één van de redenen geweest om de IJsselkogge als geheel naar boven proberen te halen, een poging die slaagde. Hij geeft aan dat je dan bovendien ook het idee van een schip behoudt. ”Een aantal losse planken”, vertelt Van Tilburg, “spreekt minder tot de verbeelding, ook voor beleidsmakers.”

Reconstructie laat op zich wachten
In september 2011 gaven de onderzoeksresultaten voldoende aanleiding voor de Vlaamse regering om middelen te begroten en het project voort te zetten volgens het eerder gepubliceerde conservatierapport. ”In de opslagcontainers groeiden inmiddels planten, mossen en wat al niet meer”, vertelt Poelmans met verholen teleurstelling. Alle onderzoek en voorbereiding is afgerond naar de uitgaven voor de inrichting van een conservatielaboratorium, een gespecialiseerd conservator en voor de benodigdheden voor ontzouting en impregnatie. Nu zorgt echter de grote herinrichting van het Droogdokkeneiland voor vertraging (daarover volgende week in deel 2). De reconstructie van de Doeler Kogge laat op zich wachten tot 2023, wanneer het Droogdokkeneiland geheel opnieuw is ingericht en het Maritiem Museum haar deuren opent. Eerder was de verwachting dat de Suezloods in 2017 verhuisd kon zijn. Het wordt nog spannend of straks de Nederlanders of de Belgen hun kogge uit een roemrijk verleden als eerste kunnen presenteren.

Kijk voor meer informatie op:
http://www.KampenOnline.com/?s=berging+ijsselkogge

Tekst en Beeld: Maarten van Gemert

Privacy statement

Proclaimer

Alle rechten voorbehouden. © 2019 Kampen Marketing. Kampen Partners is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website, en doet er alles aan deze actueel en juist te houden. Voor zover bekend wordt geen auteursrecht geschonden met de inhoud van de site. Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.

Een concept van: Pankra, Leuk GeregeldMacHelp, BrugMedia, Sterinsocial & Julius Media