Rond 1900 bedachten middenstanders een nieuwe manier van reclamemaken in de vorm van muurschilderingen. Deze muurreclames hadden grote gevolgen voor het stadsbeeld omdat ze op veel panden verschenen.
Waren de mensen destijds doorgaans weinig enthousiast, tegenwoordig zijn de muurreclames cultureel erfgoed. Het fenomeen van de geschilderde muurreclames kende zijn hoogtij in de periode tot 1940. Gespecialiseerde reclameschilders brachten de schilderingen meestal aan op gestucte wanden en soms direct op de baksteen. Door de opkomst van andere vormen van reclame, raken de muurreclames na de vijftiger jaren van de vorige eeuw in verval. Enkele decennia later realiseert men zich pas de waarde van dit jonge erfgoed. Zo ook in Kampen waar – onder de titel Fresco’s van de middenstand – vanaf de jaren tachtig begonnen wordt met inventariseren en restaureren van de oude muurreclames. ‘V.d. Put’s beschuit, is kracht Beschuit’ op de hoek van de Oudestraat-Kerkstraat is in 1983 de eerste herstelde muurreclame in Kampen. Inmiddels zijn er een dertigtal fresco’s gerestaureerd. Meer informatie hierover is te vinden op de site van de Stichting Stadsherstel Kampen. Een wandelroute langs de Fresco’s van de Kamper middenstand is verkrijgbaar bij de VVV.