Omgeven door water, ligt het Kampereiland ten noorden van Kampen. Het unieke gebied is eigendom van de gemeente Kampen en is in de loop van de eeuwen langzaam ontstaan door landaanwas. Sinds 1500 verpacht de gemeente het agrarisch bezit in de vorm van stadserven.
Met het groter worden van het bezit door landaanwas nam het aantal stadserven toe. In de jaren 1955-1966 werden de boeren uit de stad verplaatst naar het Kampereiland. Deze verhuizing gebeurde gelijktijdig met een ruilverkaveling. Sinds de aanleg van de polders is er geen extra land meer bijgekomen door middel van landaanwas. Ook zal het aantal stadserven geleidelijk verminderen door schaalvergroting van de erven en door stadsuitbreiding.

Privacy statement

Proclaimer

Alle rechten voorbehouden. © 2019 Kampen Marketing. Kampen Partners is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website, en doet er alles aan deze actueel en juist te houden. Voor zover bekend wordt geen auteursrecht geschonden met de inhoud van de site. Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.

Een concept van: Pankra, Leuk GeregeldMacHelp, BrugMedia, Sterinsocial & Julius Media