Omgeven door water, ligt het Kampereiland ten noorden van Kampen. Het unieke gebied is eigendom van de gemeente Kampen en is in de loop van de eeuwen langzaam ontstaan door landaanwas. Sinds 1500 verpacht de gemeente het agrarisch bezit in de vorm van stadserven.
Met het groter worden van het bezit door landaanwas nam het aantal stadserven toe. In de jaren 1955-1966 werden de boeren uit de stad verplaatst naar het Kampereiland. Deze verhuizing gebeurde gelijktijdig met een ruilverkaveling. Sinds de aanleg van de polders is er geen extra land meer bijgekomen door middel van landaanwas. Ook zal het aantal stadserven geleidelijk verminderen door schaalvergroting van de erven en door stadsuitbreiding.