Tegen ’s-Heerenbroek aan ligt de Mastenbroekerpolder. In het verleden lag Mastenbroek in een bosrijke omgeving en tot op de dag van vandaag worden de resten van dit bos bij graafwerkzaamheden teruggevonden.
Als gevolg van grote overstromingen veranderde het gebied drastisch. Grote delen werden drassige ‘broekgronden’. In 1364 werd het gebied verdeeld en verkaveld en niet veel later bedijkt. Sindsdien heeft Mastenbroek een uitgesproken agrarisch karakter. De polder telt ongeveer 175 inwoners.