Het dorp is ontstaan tussen 1214 en 1227. Het was in die tijd een moerassig en haast onbewoonbaar gebied, gelegen op de grens van Gelderland en het Oversticht.
Friese kolonisten hadden zich er gevestigd, in de hoop er een bestaan op te kunnen bouwen. Zij slaagden erin het veen te ontginnen en bouwden rond 1330 een kerk op de ‘Dempe’ aan de Leidijk, maar deze brandde in 1718 af. De kerk werd niet meer herbouwd en nu herinnert slechts een grafheuvel ons aan de plaats waar de kerk ooit heeft gestaan. Tegenwoordig is Kamperveen een agrarisch gebied van ongeveer 200 hectare, grofweg onderverdeeld in drie kernen. Het gaat om een uitgestrekt landelijk gebied dat de Hogeweg, De Zande en Zuideinde met elkaar verbindt. Ten westen richting Gelderland ligt Zuideinde. De Zande ligt het meest oostelijk, net aan de overkant van de Kamperstraatweg, langs een zijtak van de IJssel. Er wonen bijna 870 mensen.

Privacy statement

Proclaimer

Alle rechten voorbehouden. © 2019 Kampen Marketing. Kampen Partners is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website, en doet er alles aan deze actueel en juist te houden. Voor zover bekend wordt geen auteursrecht geschonden met de inhoud van de site. Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.

Een concept van: Pankra, Leuk GeregeldMacHelp, BrugMedia, Sterinsocial & Julius Media