‘Koeboeren’ werden ze ook wel genoemd, de stadboeren die eeuwenlang binnen de stadsgrenzen van Kampen woonden compleet met hooibergen, groentetuinen en boomgaarden. In de zomer van 2001 is aan de Groenestraat zo’n voormalige stadsboerderij weer in ere hersteld.

Boeren midden in de stad leverde bijzondere taferelen op. Met kruiwagens en karren vervoerden de koeboeren de stalmest vanuit hun boerderijen naar de mestschepen die in de Burgel lagen of aan de IJsselkade waren aangemeerd. Zwaar en breed beladen hooiwagens reden in de zomer af en aan. Tot het midden van de vorige eeuw waren deze stadsboerderijen in gebruik. Tegenwoordig herinneren alleen nog de tientallen overgebleven hooiluiken en de grote open binnenterreinen aan dit boerenverleden. In Museum de Stadsboerderij komt de agrarische geschiedenis weer even tot leven. Het museum laat zien hoe boerengezinnen werkten, woonden en leefden samen met hun vee midden in de stad. Nog maar zo kort geleden en nu al niet meer voor te stellen.

Adres:
Groenestraat 94, Kampen
06-54338768

Openingstijden:
* In mei, juni en september:
elke zaterdag van 13.00 tot 17.00 uur.

* In juli en augustus:
elke zaterdag van 11.00 tot 17.00 uur.

* Tijdens de Kamper Ui(t)-dagen donderdagen 27 juli, 3, 10, 17 en 24 augustus:
van 10.00 tot 17.00 uur.

* Tijdens Open Monumentendag op zaterdag 9 september:
van 10.00 tot 17.00 uur.

* Andere dagen / tijden en groepen op afspraak.

Kijk voor meer informatie en tarieven op: www.museumdestadsboerderij.nl