Het Hanzeverbond is ontstaan uit de samenwerking tussen kooplieden en groeide in de 14de en 15de eeuw uit tot een machtige economische factor. Het werd mogelijk om op grotere schaal in te kopen of te verkopen en ook was het veiliger om samen te reizen.
Vanaf 1356 werd de Hanze een verbond van steden, dus niet meer alleen van de handelaren in die steden, dit werd besloten op de eerste vergadering in L├╝beck. De Hanze werd een machtig netwerk van handelssteden en wist door het bundelen van haar belangen gunstige privileges te verwerven. Bovendien werd de individuele koopman beschermd tegen de grillen van feodale leenheren. Uitwisseling van kennis en informatie was bovendien een belangrijke bijkomstigheid. In haar glorietijd kende het Hanzeverbond maar liefst 150 leden, vooral in Duitsland en Nederland maar ook in Scandinavi├ź, Polen, Vlaanderen, tot in Spanje en Portugal toe. De handelsstroom bestond uit artikelen als zout,vis, granen, hout, bier, wijn, laken, bijenwas en pelzen. De zee en de rivieren vormden een belangrijke schakel in het vervoer van deze goederen mede dankzij de ontwikkeling van de kogge, tot de 15de eeuw het belangrijkste handelsschip. In de Hanzesteden heerste in deze eeuwen volop bedrijvigheid en de economie bloeide als nooit tevoren. Gouden eeuw De welvaart uitte zich in imposante nieuwe bouwwerken, sierlijke koopmanshuizen en indrukwekkende handelskantoren. De van oorsprong kleine nederzettingen groeiden uit tot machtige steden met imponerende stadsmuren en dito poorten. De welvaart deed tevens zijn invloeden gelden op andere gebieden. Schilders, bouwmeester, dichters en filosofen vestigden zich in de stad en zorgden voor een bloeiperiode op artistiek gebied. Veel historische gebouwen uit die tijd zijn ook in de prachtige binnenstad van Kampen nog terug te vinden.