De gemeente Kampen nodigt haar inwoners en andere belangstellenden uit voor de nieuwjaarsreceptie op dinsdag 10 januari in de hal van het stadhuis, Burgemeester Berghuisplein 1. De receptie begint om 19.30 uur en duurt tot 21.30 uur.

Rond 20.00 uur start een kort programma dat dit keer in het teken staat van de internationale Hanzedagen die van 15 t/m 18 juni gehouden worden.

Speciaal voor de mensen die niet de mogelijkheid hebben om persoonlijk naar het stadhuis te komen zendt KampenOnline de nieuwjaarsreceptie LIVE uit viawww.kampenonline.nl en Facebook. Tijdens de uitzending blikken we met de aanwezigen niet alleen terug naar het afgelopen jaar, maar kijken we ook naar wat ons als inwoners van de gemeente Kampen het komende jaar te wachten staat.