Rotary Kampen houdt donderdag 9 februari vanaf 19.30 uur in het Ichthus College aan de Jan Lighartstraat 1 in Kampen het DICTEE van Kampen. Het dictee, in algemeen beschaafd Nederlands, wordt voor de vijfde achtereenvolgende jaar in Kampen georganiseerd om laaggeletterdheid onder de aandacht te brengen. Voorlezer is Hilde Palland. Het dictee is samengesteld door Leo Schelhaas. Rotary Kampen daagt alle bedrijven en verenigingen in de omgeving uit, deel te nemen aan het DICTEE en zodoende het succes van vorig jaar te overtreffen. De beste deelnemer uit de categorie lokale liefhebbers ontvangt een fraaie pennenset van boekhandel De Plantage. De winnaar in de categorie professionals krijgt een fraaie oorkonde.

Vorig jaar bracht het dictee een kleine € 2000.- op. Een bedrag dat ten goede kwam aan het Kamper Krachtfonds. Dit jaar wordt de opbrengst besteed aan het project Jeugd en cultuur.

Jeugd en cultuur
De opbrengst van het DICTEE wordt aangewend om meer basisschool leerlingen beter hun stad te leren kennen. De stad ervaren en beleven, lezen over de geschiedenis van Kampen en zo stadsambassadeur (Steurneus van Kampen) worden.

Het DICTEE van Kampen
Inschrijven kan per team á € 50,- bestaande uit 5 mensen maar ook individueel á € 10,- Het inschrijvingsgeld moet worden overgemaakt op bankrekeningnummer NL09 RABO 0154 1641 27. t.n.v. Rotary Club Kampen en door een mail met naam, adres en telefoonnummer te sturen naar ghartman@hetnet.nl.

Inschrijvingen worden geaccepteerd nadat het volledige bedrag is overgemaakt. Tot ziens in Kampen op donderdag 9 februari 2016!

Privacy statement

Proclaimer

Alle rechten voorbehouden. © 2019 Kampen Marketing. Kampen Partners is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website, en doet er alles aan deze actueel en juist te houden. Voor zover bekend wordt geen auteursrecht geschonden met de inhoud van de site. Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.

Een concept van: Pankra, Leuk GeregeldMacHelp, BrugMedia, Sterinsocial & Julius Media