Met trots verwelkomt het Stedelijk Museum Kampen deze zomer een expositie met louter en alleen maritieme werken uit het Rijksmuseum Amsterdam. Aanleiding voor deze bijzondere expositie zijn de Internationale Hanzedagen die van 15 t/m 18 juni in Kampen plaatsvonden. Met het thema 'Kampen verbindt' werd er tijdens deze dagen gekeken naar het rijke maritieme verleden van de stad. Kampen was tenslotte eens een belangrijke haven- en handelsstad.

Dit veranderde toen, door ontwikkelingen zoals verbeterde navigatie en grotere schepen, de handelsmogelijkheden zich verplaatsten van Europese kust- en zeevaart naar de Atlantische vaart en daarmee van oost- naar west Nederland. Waar de bloeiperiode van Kampen afnam, groeide deze in de rest van het land. Met schilderijen, prenten en scheepsmodellen geeft deze tentoonstelling een kijkje in twee perioden die, naast de Hanzetijd, een grote stempel hebben gedrukt op de maritieme geschiedenis van Nederland: de Gouden Eeuw en de 19e eeuw.

De 19e eeuwse werken van onder andere Hendrik Willem Mesdag en Petrus Johannes Schotel tonen aan dat de zee een vriend en vijand van alle tijden is. De werken uit de Gouden Eeuw gaan nog een stap verder en nemen je als kijker mee naar taferelen en gebeurtenissen die enerzijds laten zien wat een indrukwekkende zeevarende natie de Zeven Provinciën waren. Anderzijds tonen de werken juist de bijdrage van die maritieme macht aan de Gouden Eeuw.

Neem als voorbeeld het schilderij 'De Amsterdamse viermaster 'De Hollandse Tuyn' e.a. schepen na terugkeer uit Brazilië onder bevel van Paulus van Caerden', tussen 1605 en 1640 geschilderd door Hendrik Cornelis Vroom. Van Caerden was er niet in geslaagd een handelspost in Brazilië te vestigen, maar keerde wel met suiker, goud en zilver beladen schepen terug.

Of het schilderij Walvisvangst in de Poolzee, uit de tweede helft van de 17e eeuw en gemaakt door Abraham Storck. Hollandse schepen trotseren het poolijs, terwijl de bemanningen de strijd aangaan met walvissen, ijsberen en extreme koude.

Van kalme zeeën tot harde zeegevechten, van rijk gedecoreerde schepen tot woeste zeeën en van zeemeeuw tot ijsbeer. Wat deden deze Nederlandse zeevaarders en wat maakten zij mee? Van 10 juni tot en met 8 oktober 2017 komen in Kampen de oogstrelende werken van het Rijksmuseum allemaal tot leven.

Adres
Stedelijjk Museum Kampen
Oudestraat 133, Kampen
038-3317361

Openingstijden
Dinsdag t/m zaterdag van 10.00 uur tot 17.00 uur
Zondag van 13.00 uur tot 17.00 uur

Kijk voor meer informatie en tarieven op: www.stedelijkmuseumkampen.nl

Beeldmateriaal: Rijksmuseum Amsterdam

Privacy statement

Proclaimer

Alle rechten voorbehouden. © 2019 Kampen Marketing. Kampen Partners is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website, en doet er alles aan deze actueel en juist te houden. Voor zover bekend wordt geen auteursrecht geschonden met de inhoud van de site. Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.

Een concept van: Pankra, Leuk GeregeldMacHelp, BrugMedia, Sterinsocial & Julius Media