Op zaterdag 28 oktober organiseren de Schola Cantorum Campensis en het Kamper Byzantijns Kozakkenkoor een gezamenlijke uitvoering van oude liturgische muziek. De Schola brengt Gregoriaanse gezangen in het Latijn voort, het Kozakkenkoor oude Russische gezangen. Beiden hebben een meditatief karakter en staan bekend om hun grote schoonheid, die ook buiten het kerkelijk erf worden gewaardeerd. De koren staan onder leiding van Ditty van den Berg-Krijger (Schola) en Henk van de Wetering (Kozakkenkoor). Verder verleent een koper-ensemble van Euphonia medewerking aan het concert. Deze avond wordt financieel ondersteund door het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel.

Aanvang van het concert: 20.00 uur
Plaats: Buitenkerk
Toegang gratis: na afloop vindt er een collecte plaats ter bestrijding van de onkosten.
Datum & tijd
28 October 2017
20:00 - 22:00
Adres
Buitenkerk, Kampen
Buitennieuwstraat 101
8261 AT kampen
Contact
willem van halem
06-43441848
www.hetkamperbyzantijnskozakkenkoor.nl
willemvanhalem@ziggo.nl
Toegang
Gratis
Soort locatie
Binnen