Op 2 oktober 2018 houdt kerkhistoricus drs. Jaap van Gelderen een lezing over een boeiende periode uit de Kamper geschiedenis.

In Kampen speelde zich in de jaren ’60 een heuse studentenopstand af, op kleine schaal te vergelijken met de studentenprotesten in Parijs 1968. Door alle stormachtige ontwikkelingen van de 2e helft van de jaren zestig, was er qua democratisering in Kampen heel wat aan de hand. Aangezien door de invoering van de nieuwe wet op het Hoger Onderwijs ook een HBS-diploma toegang gaf tot de studie Theologie, nam het aantal studenten sterk in omvang toe. Geijkte patronen werden doorbroken: studenten woonden niet meer bij hospita’s maar betrokken huisjes in de binnenstad. Een algemene mensa werd geopend en er kwamen sportvoorzieningen.

In mei 1966 werd een teach-in belegd over de leefbaarheid van de stad Kampen: wat doet het gemeentebestuur aan jeugdbeleid en wat te doen aan de verkrotting? Ook de gangbare theologie kwam onder vuur, op en buiten de colleges. Buitenlandse studiereizen verruimden de blik, Praag, Berlijn, Heidelberg enz. Ook de oecumene en de theologische ontwikkeling in andere werelddelen werden bestudeerd (Latijns-Amerika, Zuidelijk Afrika). Kon men niet beter Kampen verlaten? Het gemeentebestuur reageerde aanvankelijk met het aanbod in het Groene Hart een plek te reserveren voor nieuwbouw., daar kwam een fel tegenspel opgang: geen vernietiging van de groene long van de stad. Toen er steeds meer kazernes leeg kwamen te staan, kon uiteindelijk de Koornmarkt-kazerne worden betrokken (1970).
Al met al waren de jaren 1963-1970 zeer onstuimig, het Kamper speelveld veranderde fundamenteel.

Organisatie: Bibliotheek Kampen, in samenwerking met de historische vereniging Jan van Arkel

Locatie: Stadskazerne, Oudestraat 216, 8261 CA Kampen

Tijd: 20.00 – 22.00, inclusief pauze. Inloop: 19.30 uur

Entree: Bibliotheekleden: € 5,00, niet-leden € 7,00. Inclusief gratis pauzedrankje

Kaartverkoop: www.bibliotheekkampen.nl/activiteiten/362-lezing-100-10
Datum & tijd
02 October 2018
20:00 - 22:00
Adres
de Bibliotheek Kampen
Oudestraat 216
8261CA Kampen
Contact
Dieuke Boogaard
+31 038 331 2101
https://www.bibliotheekkampen.nl/activiteiten/362-lezing-100-10
marketing@bibliotheekkampen.nl
Doelgroep
Volwassenen
Toegang
Betaald
Soort locatie
Binnen

Privacy statement

Proclaimer

Alle rechten voorbehouden. © 2019 Kampen Marketing. Kampen Partners is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website, en doet er alles aan deze actueel en juist te houden. Voor zover bekend wordt geen auteursrecht geschonden met de inhoud van de site. Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.

Een concept van: Pankra, Leuk GeregeldMacHelp, BrugMedia, Sterinsocial & Julius Media