Voor het algemeen publiek is binnenkort de laatste open avond in 2019 waar iedereen, na aanmelding, van harte welkom is. De eerste avond was op 6 maart jl. en ging over de St. Annakapel. De tweede avond was op 22 mei en ging over Het verborgen Erfgoed van Kampen. Op 7 november a.s. is de derde en laatste avond dit jaar en deze gaat over het slopen van de oude Mulo en de nieuwbouw voor Philadelphia aan de 1e Ebbingestraat in Kampen.

Tijdens deze avond willen we u graag laten zien waar een tijdige en goede samenwerking toe kan leiden. SSK vertelt hoe en waarom de eerste contacten met Philadelphia zijn gelegd. Ook zal SSK uit de doeken doen waarom ze in dit speciale geval het beleid hebben aangepast. Vervolgens zal Philadelphia aangeven waarom ze juist voor deze plek hebben gekozen en wat er gaat gebeuren in de toekomst.

De gemeentelijk archeoloog vertelt over wat de aanleiding was voor archeologisch onderzoek op deze plek. Hij vertelt ook over de bijzondere aandacht die er moest zijn voor deze plek van de voormalige Joodse begraafplaats, die later verplaatst is naar IJsselmuiden. Hierover zijn ook contacten geweest met het IPOR en de opperrabbijn. Er is gewerkt volgens de met hen afgesproken richtlijnen.

De architect maakt ons deelgenoot van zijn uitdaging om te komen tot een goed bruikbaar gebouw. Een gebouw dat qua uitstraling moet doen denken aan het wederopbouwensemble dat er van 1950 tot 2019 heeft gestaan. Gezien ook de reacties uit de samenleving is dat heel goed gelukt.

De aannemer en projectleider laten horen en zien hoe zij de uitdagingen tijdens de bouw hebben opgepakt om te komen tot een goed en deugdelijk bouwwerk. En tot slot is er aandacht voor de restauratie en het herplaatsen van een glas in lood gedenkraam uit de voormalige landbouwschool. Een raam dat inmiddels een schitterende plaats heeft verworven in de nieuwbouw en voor de toekomst bewaard blijft. Kortom opnieuw een avond om niet te missen.

De open avond wordt gehouden op 7 november 2019 in “De Leuke Hanzestad, aan de IJsseldijk 12 te Kampen. De aanvang is 19.30 uur en de zaal is open vanaf 19.15 uur. De toegang is gratis, maar u dient zich vooraf en vóór 4 november a.s. aan te melden via info@stadsherstelkampen.nl.

Datum & tijd
07 November 2019
19:15 - 22:00
Adres
De Leuke Hanzestad
IJsseldijk 12
8261 LK Kampen

Privacy statement

Proclaimer

Alle rechten voorbehouden. © 2019 Kampen Marketing. Kampen Partners is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website, en doet er alles aan deze actueel en juist te houden. Voor zover bekend wordt geen auteursrecht geschonden met de inhoud van de site. Komt u desondanks toch iets tegen dat niet correct is of verouderd, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.

Een concept van: Pankra, Leuk GeregeldMacHelp, BrugMedia, Sterinsocial & Julius Media