Voor het algemeen publiek zijn er, gezien de grote belangstelling, ook in 2019 weer drie open avonden waar iedereen, na aanmelding, van harte welkom is. 

De eerste avond is op 6 maart 2019. Tijdens deze avond zal het gaan over de Sint Annakapel in Kampen:

- Over de geschiedenis van de kapel.
- Over het waarom van de aankoop.
- En ook zal de uitgevoerde restauratie nader worden toegelicht. 

Kortom opnieuw een avond om niet te missen.

De open avond wordt gehouden op 6 maart 2019 in de Sint Annakapel aan de Broederweg 10 te Kampen.
De aanvang is 19.30 uur en de zaal is open vanaf 19.15 uur. De toegang is gratis, maar u dient zich vooraf
en vóór 1 maart aan te melden via info@stadsherstelkampen.nl.